+48 22 110 08 47 dok@britax-roemer-service.pl

Gwarancja producenta

Przedstawiamy warunki gwarancji produktów firmy Britax Römer

Britax Römer Kindersicherheit GmbH

Britax Römer Kindersicherheit GmbH jest producentem i dostawcą sprzedawanych pod marką Britax Römer fotelików samochodowych, wózków dziecięcych, fotelików rowerowych i akcesoriów (zwanych odtąd: “produktami”), które objęte są gwarancją na następujących warunkach:

 1. Okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu. Pozostała część gwarancji na oryginalny produkt odnosi się zarówno do wymienionego elementu lub produktu, jak i produktu naprawionego.
 2. Niniejsza gwarancja producenta obowiązuje tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony. Britax Römer zapewnia, że produkt będzie zgodny z przepisami prawa i/lub regulacjami obowiązującymi jedynie w kraju, w którym produkt został sprzedany. Britax Römer zastrzega sobie prawo do zastosowania odmiennej gwarancji producenta dla tych konkretnych krajów.
 3. Gwarancja producenta zapewnia prawo do naprawy wadliwego produktu, chyba że w opinii Britax Römer konieczna jest wymiana lub zwrot produktu. Britax Römer ponosi koszty i ryzyko transportu od i do sprzedawcy detalicznego (zwanego odtąd: “sprzedawcą detalicznym”), u którego zakupiono produkt, pod warunkiem, że naprawa jest objęta gwarancją producenta.
 4. Aby skorzystać z gwarancji producenta, należy dostarczyć firmie Britax Römer następujące dokumenty:
 • kopię dowodu zakupu z datą zakupu,
 • jasny i zrozumiały opis usterki oraz
 • wadliwy produkt i/lub zdjęcia wadliwej części lub produktu.
 1. Gwarancja producenta jest niezbywalna i dlatego może z niej skorzystać jedynie pierwszy nabywca.
 2. Gwarancja producenta nie wpływa w żaden sposób na ustawowe prawa przysługujące nabywcy, na przykład prawo do pociągnięcia sprzedawcy do odpowiedzialności za wady.
 3. Co obejmuje gwarancja producenta?
 • wszystkie wady produkcyjne podwozia, ramy i kół wózka;
 • wszystkie wady produkcyjne adapterów (do ram oraz fotelików samochodowych);
 • zamki błyskawiczne;
 • wszystkie elementy pasów w Twoim wózku Britax Römer;
 • wszystkie elementy zapewniające bezpieczeństwo w Twoim foteliku samochodowym Britax Römer;
 • szwy w tapicerce;
 • Velcro.

Gwarancja producenta przestaje obowiązywać w przypadku:

 • Dokonania albo zlecenia dokonania modyfikacji lub naprawy bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody Britax Römer lub sprzedawcy detalicznego.
 • Wystąpienia wad wynikających z zaniedbań lub wypadku i/lub z użytkowania lub konserwacji innej niż wskazana w instrukcji obsługi.
 • Uszkodzenia lub usunięcia numeru seryjnego produktu.
 • Uszkodzenia produktu spowodowanego normalnym zużyciem.
 • Nieprawidłowego montażu lub instalacji części obcych, niekompatybilnych z produktem.
 • Przypadkowego, nieumyślnego uszkodzenia, nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji.
 • Niewłaściwego przechowywania.
 • Uszkodzenia w uchwytach lub tapicerce spowodowanych normalnym, codziennym użytkowaniem produktu.
 • Dziur i rozdarć w oponach.
 • Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 • Uszkodzeń spowodowanych naprawami przeprowadzonymi przez osoby nieupoważnione lub niewłaściwym demontażem produktu.
 • Uszkodzeń transportowych (podczas transportu lotniczego lub z wykorzystaniem innych środków transportu): prosimy o dokładne sprawdzenie produktu Britax Römer po jego transporcie i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, o natychmiastowe złożenie reklamacji u przewoźnika.
 • Braku zadowolenia klienta z produktu pod względem dopasowania, wagi, funkcjonalności, koloru lub wzornictwa

Ważne

Okres gwarancji producenta na ten produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu. Przechowuj dowód zakupu w bezpiecznym miejscu i zrób jego kopię.

Britax Römer zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji producenta. Najbardziej aktualną wersję gwarancji producenta można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.britax-roemer.com